Sanskriti is a junction for creative youth in Birgunj. Sanskriti aims to energize young people through engagement in various forms of art- photography, music, literature, films and others. Sanskriti was established by a group of independent and free-thinking youth, and strives to encourage and motivate young people to think creatively. Through its various initiatives, Sanskriti hopes to bring young people together, find common ground and celebrate the diversity that exists in Birgunj.

’संस्कृति’ बिरगंजका सृजनशील युवाहरुको समुह हो । युवाहरुलाई फोटोग्राफी, संगीत, साहित्य, फिल्म लगायत कलाका विभिन्न माध्यमद्वारा उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य ‘संस्कृति’को रहेको छ । स्वतन्त्र र खुल्ला बिचार राख्ने युवाहरुद्वारा गठित यस समुहले युवाहरुलाई रचनात्मक सोच राख्न उत्साहित र उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । ‘संस्कृति’ले आफ्ना विविध कार्यक्रमहरु मार्फत युवाहरुलाई संगठित गर्ने र बिरगंजको विविधतालाई प्रवर्धन गर्ने साझा थलोको निर्माण गर्ने आशा गर्दछ ।